KOORDYNACJA PROCEDUR CE,
WDROŻENIA PROCEDUR CE,
CERTYFIKACJA CE maszyn, urządzeń i systemów


 • doradztwo techniczne
 • zarządzanie procedurą certyfikacji
 • archiwizacja i zarządzanie dokumentacją
 • kontrole eksploatacyjne
 • usprawnienia pokontrolne
 • odnowienie certyfikatu
CE

PEŁNA OFERTA:

 • kwalifikacja maszyny
 • ustalenie i zastosowanie dyrektyw, norm
 • analiza zagrożeń
 • ocena ryzyka i jego minimalizacja
 • metodyka badań, testów
 • zmiany w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy – pod kątem dyrektyw, norm
 • badania, testy, pomiary
 • kompletna dokumentacja techniczna
 • ocena zgodności, deklaracja zgodności, znak ce

Bezpieczeństwo pod kontrolą:

Firma protim przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność w zakresie wykonania powyższych działań, jak również w zakresie wprowadzenia zmian w produkcie.

Gwarantujemy wysoką jakość działań oraz obsługę wysokowykwalifikowanej kadry.

certyfikat