SYSTEMY GRUPOWANIA I PAKOWANIA

CAŁKOWICIE ZAUTOMATYZOWANE I PÓŁAUTOMATYCZNE

PAKOWANIE POZIOME W KARTONY KLAPOWE

Pakowanie zbiorcze pakietów, kartonów jednostkowych itp.
Zaklejanie kartonów może być realizowane przez klejenie na gorąco lub taśmą.

Każdy z oferowanych systemów grupowania i pakowania obejmuje:

 • zespół grupowania produktów (w rzędy, warstwy itp.).
 • magazyn kartonów.
 • formierkę kartonów.
 • maszynę pakującą.
 • zespół zamykania i zaklejania kartonów.

Dopełnieniem oferty PROTiM są:

 • elementy systemów produkowane jako samodzielne urządzenia ( formierki kartonów, zespoły piętrzące/rozpiętrzające warstwy produktów, zespoły zamykania i zaklejania kartonów )
 • częściowo zautomatyzowane systemy pakowania z wykorzystaniem elementów systemów
 • rozwiązania specjalne systemów grupowania i pakowania tworzone pod indywidualne potrzeby klienta.

MOŻLIWE DODATKOWE OPCJE
w zakresie zabudowy maszyn i współpracy z urządzeniami zewnętrznymi:

 • elementy systemów produkowane jako samodzielne urządzenia ( formierki kartonów, zespoły piętrzące/rozpiętrzające warstwy produktów, zespoły zamykania i zaklejania kartonów )
 • częściowo zautomatyzowane systemy pakowania z wykorzystaniem elementów systemów
 • rozwiązania specjalne systemów grupowania i pakowania tworzone pod indywidualne potrzeby klienta.

Dostosowanie maszyny do wymaganego formatu kartonu

Sterowanie na bazie sterowników plc umozliwiających komunikację z innymi urządzeniami lub systemami (poprzez profibus lub ethernet). W wyposażeniu panel operatorski przewidziany do wybóru opcji i trybu pracy oraz zapewniający pełne diagnozowanie pracy włącznie ze stanami awaryjnymi.