PONAD 25 LAT SUKCESÓW

Fachowość i rzetelność krok po kroku


każdy etap realizowanego projektu charakteryzuje
wysoka fachowość i rzetelność prac

kolejne kroki to:

 • rozeznanie tematu
 • koncepcje rozwiązań technicznych
 • akcja ofertowa
 • dokumentacja techniczna
 • wykonawstwo
 • dostawy
 • montaże
 • uruchomienia
 • serwis
 • ciągła współpraca z Inwestorem w trakcie realizacji projektu

Najwyższa jakość

 • rozwiązania wdrażane przez PROTiM wielokrotnie poddawane są analizom i ocenom we wszystkich etapach realizacji
 • szczegółowo planowane i sprawnie realizowane montaże i uruchomienia w trakcie produkcji z uwzględnieniem priorytetów INWESTORA

25 lat

JAKOŚĆ TKWI W SZCZEGÓŁACH

Rozwiązania systemowe

poprzedzone są szczegółowymi analizami wariantowych modeli logistycznych, tworzonych w oparciu o dane programowe, opracowane wspólnie z INWESTOREM

Dokumentacja techniczna

obejmująca pełen zakres, realizowana z wykorzystaniem ACAD, INVENTOR, WSCAD, ELCAD, EPLAN oraz programów wizualizacyjnych

Standardy techniczne

optymalne rozwiązania techniczne oraz dobór odpowiedniej jakości komponentów zapewniają szczegółowe analizy w trakcie tworzenia dokumentacji oraz w różnych fazach ekploatacji

Organizacja prac w siedzibie INWESTORA

organizacja montaży i uruchomień realizowana jest w opraciu o szczegółowe harmonogramy uwzględniające potrzeby produkcyjne KLIENTA

Fachowa opieka

W trakcie całego procesu realizacji projektu PROTiM otacza klienta fachową opieką:

 • szczegółowe wytyczne i pomoc przy opracowaniu przez INWESTORA danyhc programowych,
 • współpraca przy wyborze przez KLIENTA wariantu "do realizacji",
 • korekty systemu wynikłe w trakcie realizacji projektu,
 • szkolenie obsługi i służb technicznych,
 • niezbędną asyste w początkowym okresie ekspoloatacji.

PROTiM to firma przyjazna KLIENTOWI

 • kompleksowa realizacja z fachową obsługą serwisową;
 • na życzenie KLIENTA teleserwis umożliwiający ciągły nadzór i diagnozowanie systemu sterowania.