Projekt


Podstawowe informacje o projekcie


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Tytuł projektu
Modułowy system pakowania produktów w zbiorcze opakowania tekturowe

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0538/19
Data złożenia wniosku: 01.07.2019
Numer naboru: 2/1.1.1/2019

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0538/19-00

Źródła finansowania projektu: Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4 571 558,75 zł

Miejsce realizacji projektu
PROTIM SP. Z O.O.; UL. TRZEBIŃSKA 6; 60-003 POZNAŃ

Okres realizacji projektu
Data rozpoczęcia realizacji: 07.10.2019 / Data zakończenia realizacji: 31.03.2022

OPIS PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wytworzenie i praktyczna weryfikacja modułowego systemu pakowania produktów w zbiorcze opakowania tekturowe, który umożliwi poprawę jakości, sprawności i efektywności produktu - dotychczasowego systemu pakowania - w tym poprawę jego efektywności kosztowej do poziomu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej Wnioskodawcy. Celem badawczym i poznawczym projektu jest określenie wpływu zastosowania modułowości elementów składowych systemu pakowania produktów w zbiorcze opakowania tekturowe poprzez badania nad modułową integracją sekwencji na poprawę jakości, sprawności i efektywności produktu, w tym poprawę jego efektywności kosztowej.

Celem komplementarnym jest uniwersalizacja zdobytej wiedzy w adekwatnie dobranej przestrzeni ograniczeń, do zastosowania wypracowanego modelu referencyjnego technologii do systemów pakujących w innych technologiach – według możliwości zastosowania.

Celem rozwojowym projektu jest wytworzenie wersji demonstracyjnej modułowego systemu pakowania produktów w zbiorcze opakowania tekturowe opartego na autorskiej technologii Modular Sequence Integration oraz jego eksperymentalna implementacja w przedsiębiorstwie PROTiM Sp. z o.o. Prace rozwojowe doprowadzą do powstania nowego rodzaju systemu pakowania produktów w zbiorcze opakowania tekturowe, który umożliwi utrzymanie niepogorszonej jakości precyzji i sprawności przy zwiększonej funkcjonalności maszyny (możliwa będzie m.in. natychmiastowa zmiana formatu opakowania przy jednoczesnym procesie pakowania wieloasortymentowego na jednym urządzeniu - dowolna zmiana asortymentu przy jednoczesnej dowolnej zmianie opakowania w jednym momencie).

Badania są ukierunkowane na rozwój:

  • projektowania, optymalizacji, automatyzacji., robotyzacji procesów produkcyjnych,
  • technologii inteligentnego sterowania urządzeniami i maszynami oraz robotami w systemach produkcyjnych,
  • innowacyjnych systemów sterowania maszyn i urządzeń, robotów zwiększających efektywność realizacji procesów wytwórczych, w tym odpornych na zakłócenia i błędy pojawiające się podczas autonomicznego działania maszyn i urządzeń.

Rezultatem realizacji projektu będzie nowy produkt - system pakowania produktów w zbiorcze opakowania tekturowe (iPacker) oparty na autorskiej technologii MSI, pozwalający na poprawę produktywności procesu wytwórczego. Efekt ten będzie odróżniał produkt PROTIM od konkurencji dzięki:

  • wzrostowi produktywności - elastyczności produkcji, tj. możliwości realizowania wielu procesów pakowania na jednej maszynie, w tym miksów,
  • wzrostowi efektywności kosztowej i kapitałowej maszyny,
  • standaryzacji procesu produkcyjnego;
  • wzrostowi kompaktowości maszyny.

iPacker - System pakowania produktów w zbiorcze opakowania tekturowe z autorskim rozwiązaniem Modułowej Integracji Sekwencji (Modular Sequece Integration - MSI) - będą stanowić zintegrowane układy sterowania maszynowego dla poszczególnych zespołów danych modułów, które umożliwiają pracę linii. Zastosowane komponenty mechaniczne oraz układy sterowania maszynowego pozwolą na uzyskanie wysokiej precyzji i prędkości. Dzięki rozbudowanej modułowości, automatyczna linia iPacker jest przystosowana do pracy w zakładach według idei Przemysłu 4,0. iPacker umożliwi skuteczne, efektywne i kompleksowe zarządzanie produkcją jednostkową oraz seryjną i reagowanie ad hoc na panujące warunki materiałowe, które przyjęto traktować jako pewien rodzaj inteligencji maszyny.

Przetargi


Bieżące:Zakończone:


Ta strona wykorzystuje pliki cookies zainstalowane przez PROTiM Sp. z o.o. lub podmioty trzecie do celów statystycznych, marketingowych oraz analitycznych, umożliwiając świadczenie Państwu spersonalizowanych usług reklamowych na odwiedzanych stronach. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies oraz ich wyłączenie możliwe jest w każdym czasie za pomocą ustawień przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji dotyczących wykorzystania plików cookies znajdziecie Państwo w naszej Polityce Prywatności.